Domates fidelerini korumak için ne yapmalı?

Domates fidelerini korumak için ne yapmalı: Bahçeye dikeceğiniz fideleri kurtlardan ve sineklerden korumak için yakınlarına birkaç fesleğen ekiniz.

Devam